ท่านเสด็จปู่พระพิฆเนศ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

(โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ)

กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม