ถ้าคุณเชื่อเรา คุณก็จะเชื่อตำนานผ้ายันต์ฯ ยุคต้น และย้อนยุค ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน เหมือนกับเรา

ผมกลัวว่าจะทำให้ท่านกัลยาณมิตรเกิดความสับสนเกี่ยวกับเรื่องผ้ายันต์ฯ ยุคดั้งเดิม (ผ้ายันต์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และท่านเทพเจ้าไฉซิ้งเอี้ย ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ในยุคต้น (ยุคดั้งเดิม) ในยุคของอาเหล่าแปะ หรือ “จับเกี๊ยมแปะ” รวมถึง ผ้ายันต์ลุยไฟโค้วโต่วฮู้ ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ในยุคต้น (ยุคดั้งเดิม) ในยุคของอาเหล่าแปะ หรือ “จับเกี๊ยมแปะ”)

และแบบย้อนยุคฯ ที่ผมได้จัดสร้าง สืบเนื่องจาก มีท่านกัลยาณมิตรหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าตกลงแล้วผ้ายันต์ฯ ยุคดั้งเดิมนั้นเป็นของที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน หรือไม่

และตกลงข้อมูลเป็นอย่างใดกันแน่ เพราะสับสน บ้างก็ได้ยิน ได้ทราบ และเห็นว่า ศาลฯ มีแต่ผ้ายันต์กระดาษ (ที่มีตราประทับขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู) เพียงอย่างเดียว แล้วตกลงเป็นของศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสานหรือไม่ งง และสับสนเป็นอย่างยิ่ง

ผมกราบขออนุญาตขอแบ่งออกมาเป็นอย่างนี้ ได้แก่

1. ผ้ายันต์ฯ ยุคดั้งเดิมนั้น มีหลากหลายแบบ มีแบบผ้า และแบบกระดาษ รวมถึงแบบผ้า และแบบกระดาษที่ไม่มีอักษรภาษาจีน โดยลูกศิษย์ฯ อาจจะได้รับในวาระที่แตกต่างกัน อีกทั้งในสมัยก่อน ผ้ายันต์ฯ กระดาษในยุคดังกล่าวนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ แบบใหญ่ และแบบเล็ก

2. ผ้ายันต์ฯ แบบย้อนยุคที่ผมได้จัดสร้างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยผมกราบขอให้ “อากู๋สี่” (“อากู๋สี่” หรืออากู๋จั๊กเซี้ยะ แซ่เฮ้ง (จักเซี้ย แซ่เฮ้ง) ซึ่งท่านนอกจากจะมีศักดิ์เป็นพี่ชายบุญธรรมของคุณแม่ของผมแล้ว ท่านยังมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ และได้รับมอบหมายหน้าที่หลักอีกท่านหนึ่งให้เป็นคนเขียนอักษรลงบนผืนผ้ายันต์ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู เพื่อแจกจ่ายให้กับท่านลูกศิษย์ฯ ในสมัยนั้นในยุคของอาเหล่าแปะ หรือ “จับเกี๊ยมแปะ” ซึ่งท่านมีองค์ประทับของอากงท่านเทพเจ้ากวนอู และเคยมีการประทับทรงองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ภายในศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ในช่วงหลายสิบปีก่อน) ช่วยเขียนต้นแบบผ้ายันต์ฯ ย้อนยุคให้ผมอีกครั้งหนึ่ง และผมได้มีการจัดสร้างเป็นผ้ายันต์ฯ ย้อนยุค และทยอยมอบให้กับท่านกัลยาณมิตรในช่วงที่ผ่านมา โดยปราศจากการขอรับปัจจัยใดๆ ทั้งสิ้น (ผมกราบขออนุญาตใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวทั้งหมดในการจัดทำผ้ายันต์ฯ ย้อนยุค)

วัตถุประสงค์หลักในการจัดสร้างผ้ายันต์ฯ ย้อนยุคของผมนั้น คือ เพื่อเป็นการช่วยสืบสานตำนานผ้ายันต์ฯ ยุคดั้งเดิมที่โด่งดังมากๆ ในอดีต ให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง โดยมีการบอกกล่าว และเล่าขานในแบบนี้มาโดยตลอด และไม่ได้มีเจตนา หรือต้องการบิดเบือนข้อมูลแต่อย่างใดทั้งสิ้น

(เราเล่าท่านอาจจะไม่เชื่อ (เหมือนกับรับฟังข้อมูลเพียงด้านเดียว) แต่เราคิดว่า ถ้าท่านลองได้สัมผัส และได้ร่วมพูดคุยกับลูกศิษย์ฯ หรือทายาทของลูกศิษย์ฯ ที่ทัน และเคยได้รับผ้ายันต์ฯ ยุคต้น ท่านอาจจะได้รับความรู้ และมุมมองในแบบเดียวกับเรา)

“ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน เหมือนกับท่านลูกศิษย์ทุกๆ ท่าน ดังนั้น เมื่อเราได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่นี้ เราเลยมุ่งมั่น และตั้งใจช่วยสืบสานตำนานผ้ายันต์ฯ ยุคดั้งเดิมที่เราทัน และเคยเห็นอีกครั้งหนึ่งในแบบย้อนยุค เพื่อกราบขออนุญาตทยอยมอบให้กับท่านกัลยาณมิตรเพื่อมาร่วมกันช่วยสืบสานตำนานผ้ายันต์ฯ ที่โด่งดังมากๆ ในอดีตร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง”

“เรื่องบางเรื่องที่ท่านเห็น หรือได้ยิน อาจจะไม่เหมือนกับเรื่องบางเรื่องที่เราได้เล่าให้ท่านฟัง ท่านอาจจะเลือกรับฟังข้อมูลได้ อีกทั้งท่านอาจจะเลือกไม่เชื่อข้อมูลของเราก็ได้ ดังนั้น เราจึงขอน้อมรับในทุกความคิดเห็นที่แตกต่าง และกราบขอบพระคุณในข้อมูลที่แตกต่างที่เราเองก็ได้รับทราบจากท่านเพิ่มขึ้น เปรียบเสมือนกับเหรียญที่มีหลายด้าน ฉันใดก็ฉันนั้นจึงเป็นการยากที่เราจะมองเห็นเหรียญด้านเดียวกัน และเลือกรับฟังเหรียญด้านที่ท่านคิดว่าน่าเชื่อถือที่สุด และเป็นข้อมูลที่ท่านสบายใจที่สุดเท่านั้นก็พอครับ”

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว และถ้าในความรู้สึกของท่านกัลยาณมิตรที่มีความคิดเห็นตรงกับเรา มีความเลื่อมใส นับถือ และศรัทธา พร้อมกับอยากได้ผ้ายันต์ฯ ย้อนยุคของผม ผมยินดี และกราบขอมอบให้โดยปราศจากการขอรับปัจจัยใดๆ ทั้งสิ้นครับ จนกว่าผ้ายันต์ฯ ย้อนยุคจะหมด แต่ถ้าท่านไม่มีความคิดเห็นเหมือนกับเราแล้ว ก็ไม่เป็นไรครับผม