คิดถึงคุณพ่อ” “ป๋าวุธ ธีรพงษ์” (ภาคที่ 22)

คำอาราธนาพระปริตร :

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะทุกขะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะภะยะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะโรคะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง

กราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ และกราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

กราบขอให้คุณพ่อหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่กลับมามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นด้วยเถิด

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ผมกราบขออนุญาตกราบโทรหาท่านพระอาจารย์ ในค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา และได้รับความเมตตา กรุณา และช่วยแนะนำจากท่านพระอาจารย์ ให้ผมท่องคำอาราธนาพระปริตร รวมถึงเปิดคลิปเสียงคำอาราธนาพระปริตรให้คุณพ่อฟัง กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ทุกเช้าในช่วงที่ผ่านมา เราจะได้ยินเสียงสวดมนต์ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านพระอริยสงฆ์ ท่านครูบาอาจารย์ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ภายในบ้านก่อนที่คุณพ่อท่านจะเดินทางไปทำงาน รวมถึงในช่วงค่ำก่อนนอน คุณพ่อจะกราบขออนุญาตสวดมนต์เพื่อขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านพระอริยสงฆ์ ท่านครูบาอาจารย์ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ภายในบ้านอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงการแผ่เมตตา และนั่งสมาธิ

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ด้วยรัก และคิดถึงคุณพ่อเป็นที่สุดเลยนะครับผม

อาป๊าท่านใจดี มีเมตตา และมีความรักให้กับกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านของคุณพ่อครับ

(บันทึกความทรงจำครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2563 และมีการบันทึกเพิ่มในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563)