กราบสักการะ และกราบขอพรท่านกิ้วอ้วงฮุกโจ้ว (กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว) ท่านฮุกโจ้ว ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่โรงเจบ้วนชุนตั๊ว (โรงเจสะพานกรุงเทพ) เชิงสะพานกรุงเทพ ถนนเจริญนคร ฝั่งธนบุรี กทม.

https://youtu.be/UWK1CIrr5gY

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านกิ้วอ้วงฮุกโจ้ว (กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว) ท่านฮุกโจ้ว ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่โรงเจบ้วนชุนตั๊ว (โรงเจสะพานกรุงเทพ) เชิงสะพานกรุงเทพ ถนนเจริญนคร ฝั่งธนบุรี กทม. นะครับผม

ผมขอน้อมกราบขอให้ท่านกิ้วอ้วงฮุกโจ้ว (กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว) ท่านฮุกโจ้ว ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่โรงเจบ้วนชุนตั๊ว (โรงเจสะพานกรุงเทพ) เชิงสะพานกรุงเทพ ถนนเจริญนคร ฝั่งธนบุรี กทม. ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม

มิสเตอร์เฮา กราบขอเป็นสะพานบุญ กราบเรียนเชิญท่านกัลยาณมิตรร่วมเดินทางมากราบสักการะ และกราบขอพรท่านกิ้วอ้วงฮุกโจ้ว (กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว) ท่านฮุกโจ้ว ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่โรงเจบ้วนชุนตั๊ว (โรงเจสะพานกรุงเทพ) เชิงสะพานกรุงเทพ ถนนเจริญนคร ฝั่งธนบุรี กทม. ร่วมกันนะครับผม

พร้อมกับขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ท่านกิ้วอ้วงฮุกโจ้ว (กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว) ท่านฮุกโจ้ว ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่โรงเจบ้วนชุนตั๊ว (โรงเจสะพานกรุงเทพ) เชิงสะพานกรุงเทพ ถนนเจริญนคร ฝั่งธนบุรี กทม. ได้โปรดช่วยปอห่อคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ ผม คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านขอให้เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาทุกๆ ประการ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ท่านกิ้วอ้วงฮุกโจ้ว (กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว) ท่านฮุกโจ้ว ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่โรงเจบ้วนชุนตั๊ว (โรงเจสะพานกรุงเทพ) เชิงสะพานกรุงเทพ ถนนเจริญนคร ฝั่งธนบุรี กทม. ได้โปรดช่วยคุ้มครองครอบครัวของผมให้สามารถก้าวผ่านปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยเถิดนะครับผม

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอพร และกราบขอให้ท่านกิ้วอ้วงฮุกโจ้ว (กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว) ท่านฮุกโจ้ว ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่โรงเจบ้วนชุนตั๊ว (โรงเจสะพานกรุงเทพ) เชิงสะพานกรุงเทพ ถนนเจริญนคร ฝั่งธนบุรี กทม. ได้โปรดช่วยเหลือท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

โอมเพี้ยงขอให้ทุกๆ ท่านประสบความสำเร็จกับพรที่ท่านกราบขอให้ท่านกิ้วอ้วงฮุกโจ้ว (กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว) ท่านฮุกโจ้ว ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่โรงเจบ้วนชุนตั๊ว (โรงเจสะพานกรุงเทพ) เชิงสะพานกรุงเทพ ถนนเจริญนคร ฝั่งธนบุรี กทม. ช่วยนะครับผม กราบขอให้พรนั้นสำเร็จทุกๆ ประการด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

กราบขอต้อนรับเทศกาลรับประทานเจ วันที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 2564 นะครับผม