ง้าวมังกรเขียว หรือ ง้าวมังกรจันทร์ฉงาย ซึ่งเป็นอาวุธโบราณ และเป็นอาวุธคู่กายขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาองค์อากงท่าน “เฮียบ เทียง เซี่ยง ตี่” “กวงเสี่ยตี้กุง” องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู พร้อมกับขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพร กราบขอบารมีองค์อากงท่าน “เฮียบ เทียง เซี่ยง ตี่” “กวงเสี่ยตี้กุง” องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยคุ้มครองปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม