ด้วยความเคารพ และนับถือท่าน “พี่พรรณ” คุณมณีพรรณ ทองคำปั้น ท่านเป็นหลานสาวอาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย นะครับผม

https://youtu.be/Ftw4uoAGQGg

ด้วยความเคารพ และนับถือท่าน “พี่พรรณ” คุณมณีพรรณ ทองคำปั้น ท่านเป็นหลานสาวอาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ เป็นที่สุดเลยนะครับที่ท่าน “พี่พรรณ” ให้ความเมตตา กรุณา และเอ็นดูกับคุณพ่อ คุณแม่ คุณน้าๆ และผมเสมอมานะครับ

https://youtu.be/s5NZg4KLIi0

ด้วยความเคารพ และกราบขอบพระคุณท่าน “พี่พรรณ” เป็นที่สุดเลยนะครับผม

ท่าน “พี่พรรณ” ท่านใจดี เป็นกันเอง และให้เกียรติสละเวลาร่วมถ่ายภาพหมู่กับคุณพ่อ คุณแม่ คุณน้าชาย คุณน้าสาว และผม เสมอมานะครับผม

อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสร่วมพูดคุย และได้รับความรู้มากมายจากท่าน “พี่พรรณ” โดยท่าน “พี่พรรณ” ช่วยเล่าเรื่องต่างๆ ให้ทราบมากมายเลยนะครับผม

กราบขอบพระคุณมากๆ นะครับท่าน “พี่พรรณ” ครับ

และที่สำคัญ ท่าน “พี่พรรณ” ท่านรู้จักกับ “อาไฮ่เจ็ก” (อาเหล่าเจ็ก) และ “อาไฮ่ซ้อ” (อาเหล่าซิ้ม) ซึ่งท่านเป็นเพื่อนกับคุณย่า อาเหล่าเจ็ก และอาเหล่าซิ้มของผมครับ และคุณย่า และอาเหล่าซิ้มของผมท่านก็แซ่โง้วเหมือนกับอาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคยด้วยครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาอาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลานที ทองศิริ หรือที่ศาลของอาเหล่าแปะโรงสี และที่วัดมะขาม จังหวัดปทุมธานี

และผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้อาเหล่าแปะโรงสี ท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ท่านหวยลั้งเซียนอาเหล่าแปะ ท่านเซียนอาเหล่าแปะสามตา หรือ ท่านจอซัวอาเหล่าแปะ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลานที ทองศิริ หรือที่ศาลของอาเหล่าแปะโรงสี และที่วัดมะขาม จังหวัดปทุมธานี ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยคุ้มครองปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม