อากงท่านพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง ที่ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง พลับพลาไชย กทม. และที่ศาลพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง บนสถานีตำรวจพลับพลาไชย ชั้น 4  กทม. ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อนะครับผม

https://youtu.be/4g-fD4-jEv4

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาอากงท่านพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง ที่ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง พลับพลาไชย กทม. และที่ศาลพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง บนสถานีตำรวจพลับพลาไชย ชั้น 4  กทม.

https://youtu.be/mLJGLy8UW7U

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้อากงท่านพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง ที่ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง พลับพลาไชย กทม. และที่ศาลพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง บนสถานีตำรวจพลับพลาไชย ชั้น 4  กทม. ได้โปรดช่วยประทานโชค ประทานลาภ ประทานความเมตตา ประทานความกรุณา ประทานความสุข ประทานความเจริญรุ่งเรือง ประทานความแคล้วคลาดปลอดภัย ประทานสุขภาพที่แข็งแรง ประทานโอกาส และประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับครอบครัวของผม คุณพ่อ คุณแม่ คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

มิสเตอร์เฮา กราบขอเป็นสะพานบุญ กราบเรียนเชิญท่านกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม กราบขอให้ท่านกัลยาณมิตรของมิสเตอร์เฮาทุกๆ ท่าน เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรงๆ กันทุกๆ ท่านนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

อากงท่านพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง ที่ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง พลับพลาไชย กทม. และที่ศาลพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง บนสถานีตำรวจพลับพลาไชย ชั้น 4  กทม. ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อคุ้มครองผม และครอบครัวของผมด้วยนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม”

พร้อมกับผมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้อากงท่านพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง ที่ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง พลับพลาไชย กทม. และที่ศาลพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง บนสถานีตำรวจพลับพลาไชย ชั้น 4  กทม. ได้โปรดให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อคุ้มครองท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม