ท่านพระกษิติครรภโพธิสัตว์ “ท่านตี่จั่งอ๊วงผ่อสัก” ท่านพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ตำหนักพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (โชคชัย 4) วิหารเซียนอิมเหยี่ยงไท้ และมูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน (เม่งอิมเซี่ยงตั๊ว) ถนนโชคชัย 4 ซอย 39 แยก 4 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อนะครับผม

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านพระกษิติครรภโพธิสัตว์ “ท่านตี่จั่งอ๊วงผ่อสัก” ท่านพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (ท่านพระโพธิสัตว์กวนอิม)  “ท่านพระแม่กวนอิม” ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ตำหนักพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (โชคชัย 4) วิหารเซียนอิมเหยี่ยงไท้ และมูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน (เม่งอิมเซี่ยงตั๊ว) ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนโชคชัย 4 ซอย 39 แยก 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ท่านพระกษิติครรภโพธิสัตว์ “ท่านตี่จั่งอ๊วงผ่อสัก” ท่านพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (ท่านพระโพธิสัตว์กวนอิม)  “ท่านพระแม่กวนอิม” ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ตำหนักพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (โชคชัย 4) วิหารเซียนอิมเหยี่ยงไท้ และมูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน (เม่งอิมเซี่ยงตั๊ว) ถนนโชคชัย 4 ซอย 39 แยก 4 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ ผม คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านขอให้เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาทุกๆ ประการ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

มิสเตอร์เฮา กราบขอเป็นสะพานบุญ กราบเรียนเชิญท่านกัลยาณมิตรร่วมเดินทางมากราบสักการะ และกราบขอพรท่านพระกษิติครรภโพธิสัตว์ “ท่านตี่จั่งอ๊วงผ่อสัก” ท่านพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (ท่านพระโพธิสัตว์กวนอิม)  “ท่านพระแม่กวนอิม” ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ตำหนักพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (โชคชัย 4) วิหารเซียนอิมเหยี่ยงไท้ และมูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน (เม่งอิมเซี่ยงตั๊ว) ถนนโชคชัย 4 ซอย 39 แยก 4 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ร่วมกันนะครับผม

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาท่านพระกษิติครรภโพธิสัตว์ “ท่านตี่จั่งอ๊วงผ่อสัก” ท่านพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (ท่านพระโพธิสัตว์กวนอิม)  “ท่านพระแม่กวนอิม” ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ตำหนักพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (โชคชัย 4) วิหารเซียนอิมเหยี่ยงไท้ และมูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน (เม่งอิมเซี่ยงตั๊ว) ถนนโชคชัย 4 ซอย 39 แยก 4 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ท่านพระกษิติครรภโพธิสัตว์ “ท่านตี่จั่งอ๊วงผ่อสัก” ท่านพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (ท่านพระโพธิสัตว์กวนอิม)  “ท่านพระแม่กวนอิม” ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ตำหนักพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (โชคชัย 4) วิหารเซียนอิมเหยี่ยงไท้ และมูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน (เม่งอิมเซี่ยงตั๊ว) ถนนโชคชัย 4 ซอย 39 แยก 4 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อคุ้มครองผม และครอบครัวของผมด้วยนะครับผม

พร้อมกันนี้ ผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ท่านพระกษิติครรภโพธิสัตว์ “ท่านตี่จั่งอ๊วงผ่อสัก” ท่านพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (ท่านพระโพธิสัตว์กวนอิม)  “ท่านพระแม่กวนอิม” ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ตำหนักพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (โชคชัย 4) วิหารเซียนอิมเหยี่ยงไท้ และมูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน (เม่งอิมเซี่ยงตั๊ว) ถนนโชคชัย 4 ซอย 39 แยก 4 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อคุ้มครองท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม