ท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี

เจ้าสัวน้อยใหญ่ และมากมายในเมืองไทย พร้อมด้วยท่านลูกหลาน และท่านลูกศิษย์ฯ อีกเป็นจำนวนมาก ล้วนกราบขออนุญาต และกราบขอฝากตัวกราบขอเป็นลูกศิษย์ฯ กับ ท่านอาเซียนท่านนี้ ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา

ท่านอาเซียนท่านนี้ ก็คือ ท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี กราบได้โปรดช่วยประทานเงิน ประทานทอง ประทานโชค ประทานลาภ ประทานความมั่งคั่ง ประทานความร่ำรวย ประทานความมั่นคง ประทานความเมตตา ประทานความกรุณา ประทานความสุข ประทานความรัก ประทานคู่ครอง ประทานความสวยงาม ประทานความสมหวัง ประทานความมีเสน่ห์ ประทานความสมปรารถนาทุกๆ ประการ ประทานความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การเงิน การงาน และครอบครัว ประทานความแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น ประทานโอกาส ประทานสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆ ทั้งสิ้น และประทานความอุดมสมบูรณ์พูลสุขให้กับผม ครอบครัวของผม และท่านกัลยาณมิตรที่ผมเคารพรักทุกๆ ท่านด้วยนะครับ

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี กราบได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อคุ้มครองขอให้ลูกช้าง และครอบครัวของลูกช้างสามารถก้าวผ่าน และก้าวพ้นเคราะห์ พ้นโศก พ้นโรค พ้นภัย พ้นเสนียดจัญไร และสิ่งอัปมงคลใดๆ ทั้งสิ้น และทั้งหลายทั้งปวงโดยเร็วด้วยเถิด กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม