ศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน จังหวัดชลบุรี จะเริ่มเปิดโรงเจให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามารับประทานอาหารเจเป็นปกติแล้ว เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เป็นต้นไป (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และเทศกาลกินเจตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 23 ต.ค. 2566 เปิดเป็นปกติ

https://youtu.be/hyjOg15vd_Y

อาอี้แป๋ว” กมลลักษณ์ รื่นกมล ประชาสัมพันธ์ ศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน จังหวัดชลบุรี กราบเรียนแจ้งให้ทราบว่า “สวัสดีค่ะ วันนี้มาแจ้งเรื่อง ศาลเจ้า จะเริ่มเปิดโรงเจให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามารับประทานอาหารเจเป็นปกติแล้วนะคะ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เป็นต้นไปค่ะ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ และเทศกาลกินเจตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึง 23 ต.ค. 2566 เปิดเป็นปกติแล้วค่ะ หลังจากปิดจากภัยโควิด จึงเรียนมาให้ลูกหลานเจ้าแม่ได้ทราบค่ะ”

ด้วยรัก และกราบขอบพระคุณ “อาอี้แป๋ว” กมลลักษณ์ รื่นกมล ประชาสัมพันธ์ ศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน จังหวัดชลบุรี เป็นที่สุดเลยนะจร้า

โดยส่วนตัวแล้ว ผมเคยมีโอกาสได้ร่วมรับประทานอาหารเจ ร่วมกันกับคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณลุง คุณป้า และเครือญาติด้วยนะครับ กราบขออนุญาต และกราบเรียนคอนเฟิร์มว่า อาหารเจที่ศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน จังหวัดชลบุรี อร่อยมากๆ เลยนะครับ ยิ่งทานกับข้าวต้มร้อนๆ พร้อมด้วย ผัดผักบุ้งร้อนๆ ยิ่งอร่อยสุดๆ เลยนะจร้า อิอิ ฟิน ฟิน จร้า กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะจร้า

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านเทพเจ้าแห่งท้องทะเลมหาสมุทร “เทียง โฮว เซี้ย บ้อ” “ไฮ ตัง ม่า” ท่านเจ้าแม่สามมุข (จีน) “อาม๋าโจ้ว” ท่านพระแม่กวนอิม (ท่านพระโพธิสัตว์กวนอิม) ท่านพระแม่กิมบ้อเนี้ย (ท่านพระแม่เอี่ยวตี้กิมบ้อ) ท่านพระแม่ตี่บ้อเนี้ย (ท่านพระแม่ตี่บ้อเนี่ยเนี้ย) ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน จังหวัดชลบุรี

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาท่านเทพเจ้าแห่งท้องทะเลมหาสมุทร “เทียง โฮว เซี้ย บ้อ” “ไฮ ตัง ม่า” ท่านเจ้าแม่สามมุข (จีน) “อาม๋าโจ้ว” ท่านพระแม่กวนอิม (ท่านพระโพธิสัตว์กวนอิม) ท่านพระแม่กิมบ้อเนี้ย (ท่านพระแม่เอี่ยวตี้กิมบ้อ) ท่านพระแม่ตี่บ้อเนี้ย (ท่านพระแม่ตี่บ้อเนี่ยเนี้ย) ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน จังหวัดชลบุรี

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้ท่านเทพเจ้าแห่งท้องทะเลมหาสมุทร “เทียง โฮว เซี้ย บ้อ” “ไฮ ตัง ม่า” ท่านเจ้าแม่สามมุข (จีน) “อาม๋าโจ้ว” ท่านพระแม่กวนอิม (ท่านพระโพธิสัตว์กวนอิม) ท่านพระแม่กิมบ้อเนี้ย (ท่านพระแม่เอี่ยวตี้กิมบ้อ) ท่านพระแม่ตี่บ้อเนี้ย (ท่านพระแม่ตี่บ้อเนี่ยเนี้ย) ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าแม่สามมุข (จีน) บางแสน จังหวัดชลบุรี ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อคุ้มครองเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม