ฝากไว้บนแผ่นดินอีก 1 องค์ กับตำนาน หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน องค์ใหม่

https://youtu.be/b9BBKmE1g0g

“หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี องค์นี้ เป็นอีก 1 องค์ใหม่นะครับผม

หินหยกฯ สีเขียวเหนี่ยวทรัพย์ เพื่อเรียกทรัพย์ กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ผมกราบขออนุญาต และกราบขอฝากไว้บนแผ่นดินอีก 1 องค์ เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลก และในประเทศไทยเลยนะครับผม” มิสเตอร์เฮา กล่าว

หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” องค์นี้ มาพร้อมกับความคลาสสิกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคราบเหงื่อไคล และผงฝุ่นที่ปกคลุม (อย่างหนาแน่น) บ่งบอกได้ถึงความเคารพ นับถือ เลื่อมใส และศรัทธาของท่านเจ้าของฯ ที่มีต่อองค์อาเซียนท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรือท่านอาเซียนลื่อทงปิน ท่านอาเซียนลำดับที่ 3 ของท่านอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือท่านเทพเจ้า 8 เซียน และท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี (โดยไม่มีการปัดฝุ่นออก หรือล้าง และทำความสะอาดแต่อย่างใด ให้คงไว้ซึ่งความเก่าแก่ เก่าเก็บ ระยะเวลาของความเก่า และความคลาสสิกแบบนี้ต่อไปนะครับผม)

“มาร่วมกันเปิดตำนานฯ อีกหนึ่งหน้า หรือหน้าใหม่ พระองค์ใหม่ ในประเทศไทย (จดบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง) กับ ตำนาน หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี นะครับผม โดยวัตถุมงคลรุ่นดังกล่าวนี้ต้องยอมรับว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งที่สุดยอดหายากมากๆ ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ ในขณะนี้เลยนะครับผม”

ทั้งนี้ ผมกราบขออนุญาตกราบขออาสา และกราบขอเก็บรวบรวมเข้าในทำเนียบ ตำนาน “หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี อีก 1 องค์ใหม่ ต่อไปนะครับผม (รวมทั้งหมดมาจนถึงตอนนี้ที่ผมได้รวบรวมแล้วมีทั้งสิ้น 4 องค์ นะครับผม และเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านลูกหลานฯ และท่านลูกศิษย์ฯ ได้รับรู้ เรียนรู้ และช่วยเสริมให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น เพิ่มขึ้น และสะดวกยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปนะครับผม)

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาแด่องค์อาเซียนท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรือท่านอาเซียนลื่อทงปิน ท่านอาเซียนลำดับที่ 3 ของท่านอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือท่านเทพเจ้า 8 เซียน ท่านเทพเจ้าโป๊ยเซียนโจวซือ (ท่านเทพเจ้าแปดเซียนข้ามทะเลตงไห่ หรือโป๊ยเซียนก๊วยไฮ้) ท่านเทพเจ้าโป๊ยเซียนก๊วยไฮ้ (ท่านเทพเจ้า 8 เซียน) ท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) “หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ที่ อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้องค์อาเซียนท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรือท่านอาเซียนลื่อทงปิน ท่านอาเซียนลำดับที่ 3 ของท่านอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือท่านเทพเจ้า 8 เซียน ท่านเทพเจ้าโป๊ยเซียนโจวซือ (ท่านเทพเจ้าแปดเซียนข้ามทะเลตงไห่ หรือโป๊ยเซียนก๊วยไฮ้) ท่านเทพเจ้าโป๊ยเซียนก๊วยไฮ้ (ท่านเทพเจ้า 8 เซียน) ท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) “หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ที่ อเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี กราบได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อคุ้มครองเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

กราบขอให้ทุกๆ ท่านสามารถก้าวผ่าน และก้าวข้ามปัญหา และอุปสรรคทุกๆ อย่างไปได้โดยเร็ว และมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

สุดท้ายนี้ ผมกราบขอเป็นสะพานบุญ กราบร่วมเผยแพร่บารมีของตำนาน “หินหยกแกะสลักรูปท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน” ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ (ท่านอาเซียงสง่า กุลกอบเกียรติ) แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน สัตหีบ จังหวัดชลบุรี อีก 1 องค์ใหม่ในวันนี้ (วันเสาร์ที่ 09 ธันวาคม 2566) นะครับผม