ผมจัดสร้าง และกราบถวายประวัติขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู  คลองสาน ครั้งแรก ปี 2547

https://youtu.be/a41gKRf1Qx4

พูดย้อนถึงผมมีโอกาสได้จัดสร้าง และกราบถวายประวัติขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ในช่วงหลายสิบปีก่อน

“ผมเคยได้กราบขออนุญาตกราบรวบรวม เรียบเรียง ค้นคว้า (เพิ่มเติม)  และจัดสร้างประวัติขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน พร้อมกับกราบขออนุญาตถวายแด่องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน ครั้งแรก ในปี 2547 ที่ผ่านมา ในแบบภาษาไทย (1 กรอบ) และภาษาจีน (1 กรอบ)

(โดยได้ค้นคว้าเพิ่มเติมจากประวัติบางส่วนที่ “อากู๋สี่” อากู๋จั๊กเซี้ยะ แซ่เฮ้ง (จักเซี้ย แซ่เฮ้ง) ซึ่งท่านมีศักดิ์เป็นพี่ชายบุญธรรมของคุณแม่ผมครับ และที่สำคัญ ท่านยังมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ และได้รับมอบหมายหน้าที่หลักอีกท่านหนึ่งให้เป็นคนเขียนอักษรลงบนผืนผ้ายันต์ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ในยุคของอาเหล่าแปะ หรือ “จับเกี๊ยมแปะ” (อาเหล่าแปะ หรือ “จับเกี๊ยมแปะ” ซึ่งท่านมีองค์ประทับของอากงท่านเทพเจ้ากวนอู และเคยมีการประทับทรงองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ภายในศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ในช่วงหลายสิบปีก่อนที่โด่งดังมากๆ เลยนะครับผม) เพื่อแจกจ่ายให้กับท่านลูกศิษย์ฯ ในช่วงที่ผ่านมา (หลายสิบปีที่ผ่านมา) ได้เคยรวบรวม และจัดทำไว้ในแบบกระดาษโรเนียวนะครับผม)

และด้วยกาลเวลาผ่านมา ทำให้เกิดความชำรุดขึ้น ผมจึงกราบขออนุญาตจัดสร้างฯ (จัดทำขึ้นมาอีกครั้ง) เป็นครั้งที่ 2 ในปี 2556 ที่ผ่านมา พร้อมกับกราบขออนุญาตถวายแด่องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน ในแบบภาษาไทย 2 กรอบ พร้อมด้วยแผ่นพับประวัติศาลเจ้าพ่อกวนอูขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู แบบ 4 สี่ ขนาด A4 จำนวน 500 แผ่น

อีกทั้งมีการกราบขออนุญาตถวายเพิ่มอีก 1 กรอบ (แบบภาษาไทย) ในปี 2560 ที่ผ่านมา” กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

เคยมีท่านกัลยาณมิตรบางท่านเคยสอบถามผมว่า รู้สึกอย่างใด และทำไมถึงอยากจัดสร้างประวัติขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

“ผมบอกท่านว่า ด้วยความด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาแด่องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู (“กวง ฮุง เชี้ยง” “เฮียบ เทียง เซี่ยง ตี่” “กวงเสี่ยตี้กุง”) ท่านเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ท่านไฉซิ้งเอี้ยกง) ท่านเทพเจ้าแป๊ะกงแป๊ะม่า (ท่านแปะกงแปะม่า) ท่านเทพเจ้า ท่านเทพเจ้าเบ้เอี้ย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ “ห่อนั้งบู๊เสี่ยโกวเบี่ย” “บู๊เสี่ยเบี่ย” ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม ผมจึงอยากจัดสร้าง และกราบขออนุญาตถวายแด่องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน ครับผม”

แต่ก่อนที่ผมจะจัดสร้าง และกราบขออนุญาตถวายฯ นั้น ผมกราบขออนุญาตกราบเรียนปรึกษากับคุณตาของผม (คุณตา “เซี๊ยะกายเจ็ก”) ว่า ผมจะกราบขออนุญาตจัดทำถวายนั้นจะพอจัดทำได้หรือไม่ และในวันนั้นเอง คุณตาของผมได้กราบขออนุญาตกราบเรียนขออนุญาตเรียนถามอากงท่านเทพเจ้ากวนอู โดยการเสี่ยงปั่วโปย (ปั่วปวย) หรือการโยนไม้โปย หรือไม้ปวย (ซึ่งเป็นไม้สีแดงรูปพระจันทร์เสี้ยวสองอัน) 3 ครั้ง กราบเรียนขออนุญาตเรียนถามอากงท่านเทพเจ้ากวนอู

ผลปรากฎว่า :

ครั้งแรก เสี่ยงได้ไม้ปวยหงายหนึ่งข้างและคว่ำหนึ่งข้าง แปลว่าเซ้งปวย หรือแปลว่าดี

ครั้งที่ 2 เสี่ยงได้ไม้ปวยหงายหนึ่งข้างและคว่ำหนึ่งข้าง แปลว่าเซ้งปวย หรือแปลว่าดี

และครั้งที่ 3 เสี่ยงได้ไม้ปวยคว่ำทั้ง 2 ข้าง แปลว่าอุ้งปวย (ในความหมายทั่วๆ ไป ถ้าทำนายได้อุ้งปวย จะแปลว่า ไม่ค่อยดี)

หรือถ้าเสี่ยงได้ไม้ปวยหงายทั้ง 2 ข้าง แปลว่า เฉี่ยปวย หรือแปลว่า 50 : 50 (ตามที่ได้รับทราบจากท่านผู้ใหญ่ ท่านบอกว่า ถ้าเสี่ยงได้ เฉี่ยปวย แปลว่า ท่านเทพเจ้าท่านหัวเราะ)

สรุปทำนาย 3 ครั้ง (หน่อเซ้งจิกอุ้ง) หรือ เซ้งปวย 2 และ อุ้งปวย 1 แปลว่าดีมากๆ ท่านอากงท่านเทพเจ้ากวนอูท่านอนุญาตให้จัดสร้างถวายได้

หลังจากนั้น ผมจึงกราบขออนุญาตจัดสร้าง และกราบขออนุญาตถวายแด่องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน ในช่วงที่ผ่านมานะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

“ด้วยความดีใจ ยินดี ปลื้มใจ ภูมิใจ และสุดยอดประทับใจเป็นที่สุดที่ได้มีโอกาสจัดสร้าง และถวายประวัติศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน แด่องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน นะครับผม”

นอกจากนี้ ยังมีเล่าเรื่องราวต่างๆ อีกมากมายในยุคของผมที่ผมพอจะทัน และเคยมีประสบการณ์ในช่วงก่อนปี 2540 ที่ผ่านมา นับว่าเป็นอีกเกร็ดประวัติที่น่าสนใจมากๆ อีกช่วงหนึ่งเลยน้าครับผม โดยเฉพาะตำนาน 2 ผ้ายันต์ฯ โบราณ ที่ผมได้มีโอกาสจัดสร้างในแบบย้อนยุค ได้แก่ 1. “ผ้ายันต์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และท่านเทพเจ้าไฉซิ้งเอี้ย” ย้อนยุค ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ที่ “ห่อนั้งบู๊เสี่ยโกวเบี่ย” “บู๊เสี่ยเบี่ย” ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

และ 2. “ผ้ายันต์ลุยไฟโค้วโต่วฮู้” ยุคต้น หรือยุคดั้งเดิม (ในแบบย้อนยุค)

ที่สำคัญ ยังมีอีก 1 แบบที่ผมยังไม่มีโอกาสได้จัดสร้างแบบย้อนยุค นั่นก็คือ ผ้ายันต์ “ปออิ๋วเผ่งอัง” หรือ “ปออิ๋วเผ่งอังฮู้” หรือเรียกอีกชื่อว่า “คุ้มครองปลอดภัยฮู้” หรือ “ผ้ายันต์คุ้มครองปลอดภัย” หรือ ผ้ายันต์ฯ กระดาษ แบบเล็ก ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน และอื่นๆ อีกมากมายตลอดเกือบครึ่งชั่วโมงน้าครับผม

หมายเหตุ : Quility Radio Programme เทปดังกล่าวออกอากาศสด (On Air) ทางคลื่นเอฟเอ็ม 90.5 MHz (Mitikhao 90.5 MHz) Smart Radio “Famous Wave Radio” or Energy FM 90.5 MHz ในรายการ “คุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา” (Kui Sabai Style Mr.how) My Radio Hub Channel, This is the One of “Famous Radio Hub in Thailand” ในวันเสาร์ที่ 04 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 14.00 - 15.00 น. (Saturday, May 04, 2024 During 2 - 3 PM) นะครับผม