สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับB1271 ประจำวันที่ 12-18 มิ.ย. 2560

บางจากฯ ก้าวไกล จับมือ Enterprise Asia จัดประชุม CSR ภาคธุรกิจ 14 ประเทศ หนุนเป้าหมาย UNSDG เพื่อความยั่งยืน

"บิ๊กบอส" ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงบทบาทของภาคธุรกิจว่ามีส่วนสำคัญยิ่งที่จะช่วยผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมายของสหประชาชาติที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกร่วมกันขับเคลื่อน (UN Sustainable Development Goals : UNSDG) ซึ่งภาคธุรกิจของประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวในประชาคมโลก

"เราได้กำหนดแผนงานตามเป้าหมายของ UNSDG มาขับเคลื่อนโดยให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่ 13 Climate Change เนื่องจากเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน โดยจะลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในการผลิตน้ำมัน ในขณะเดียวกัน จะขยายธุรกิจด้านพลังงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง" "บอสชัยวัฒน์" ระบุ และกล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ เริ่มจากการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศ 182 เมกะวัตต์ และขยายไปลงทุนที่ประเทศญี่ปุ่น 142 เมกะวัตต์ บริหารโดยบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบางจากฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนธุรกิจพลังงานจากลมที่ประเทศฟิลิปปินส์ และลงทุนในธุรกิจชีวภาพ ชีวมวล เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและดูแลสิ่งแวดล้อม

"บอสใหญ่" ชัยวัฒน์ เผยต่อว่าบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุน Enterprise Asia จัดงาน International CSR Summit 2017 ในประเทศไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจขนาดใหญ่ในเอเชีย รวม 14 ประเทศ ประกอบด้วย บังคลาเทศ จีน อินเดีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ฮ่องกง ไทย ศรีลังกา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเก๊า ญี่ปุ่น และเวียดนาม มาร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะในการนำเป้าหมายความยั่งยืนไปปรับใช้ในกระบวนการทางธุรกิจที่รับผิดชอบ พร้อมด้วยประเทศออสเตรเลีย และบรูไนมาเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา

สำหรับงาน International CSR Summit 2017 นี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 และจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยได้เชิญนักธุรกิจ นักคิด นักวิชาการ ผู้ทำงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้าน CSR และความยั่งยืน จาก 14 ประเทศทั่วเอเชีย มาหารือแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "Sustainability Beyond Borders" ซึ่งประเทศไทยในฐานะเจ้าบ้าน ได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการค้าโลก (WTO) ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายรพี สุจริตกุล เลขานุการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาให้ทัศนะด้านการขับเคลื่อน UNSDG แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ Enterprise Asia นั้นเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานร่วมกับภาคธุรกิจในระดับภูมิภาคที่มีเป้าหมายส่งเสริมให้ภาคธุรกิจในทวีปเอเชียขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีภารกิจหลัก คือ ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยทำงานร่วมกับภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสมอภาคเพื่อยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรในเอเชีย และสร้างนวัตกรรม โอกาส ความกล้าหาญ ให้คนรุ่นหลัง โดย Enterprise Asia เป็นผู้จัดโครงการ Asia Entrepreneur Forum โครงการ Industry Dialogue การประกวด Asia Pacific Entrepreneurship Awards รวมถึง Asia Responsible Entrepreneurship Awards และงานประชุม International CSR Summit 2017 ที่ผ่านมา