สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1274 ประจำวันที่ 03-09 ก.ค. 2560

บางจากฯ ซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่ม 10,000 ตัน ช่วยเหลือเกษตรกร

"บิ๊กบอส" ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบันผลผลิตปาล์มที่ล้นตลาด ทำให้ราคาตกต่ำ บริษัท บางจากฯ ซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทยมาโดยตลอด จึงมีนโยบายให้บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือและเป็นผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 เพิ่มสำรองน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในภาวะที่ราคาผลปาล์มตกต่ำ และจะได้ช่วยกระตุ้นราคาผลผลิตปาล์มให้ดีขึ้นตามนโยบายของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ด้านกำลังการผลิต และการสำรองน้ำมันปาล์มดิบนั้น "รองเอ็มฯ" เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ระบุว่าปัจจุบันบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด มีกำลังการผลิต 810,000 ลิตรต่อวัน มีปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบ 20,000 ตันต่อเดือน จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจะเพิ่มปริมาณสำรองอีก 10,000 ตัน ทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินการรับซื้อมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน และคาดว่าจะสามารถรับซื้อได้ครบตามเป้าหมายภายในสิ้นเดือนที่ผ่านมา

อนึ่ง ปัจจุบันสต็อคน้ำมันปาล์มดิบในตลาดมีมากกว่า 4 แสนตัน จากปกติมี 2 แสนตัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวลดลงจากเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่ 27 บาทต่อกิโลกรัม และปรับตัวลดลงมาเหลือ 23 บาทต่อกิโลกรัม เป็นราคา ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือได้ว่าเป็นบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมเสมอมา โดยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมายังได้รับมอบรางวัล "บริหารจัดการดีเด่น" (Distinguished Awards) จาก ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดย "รองมาร์ท" ยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการ สาขาการพัฒนาที่ยั่งยืน - มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Sustainable Development – Corporate Social Responsibility Excellence Awards) ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2016 และรางวัล SMEs Excellence Awards 2016 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย Thailand Management Association : TMA ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้