สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1276 ประจำวันที่ 17-23 ก.ค. 2560

ขับขี่ปลอดภัยช่วงหน้าฝน

ขับขี่ปลอดภัยช่วงหน้าฝน ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เพิ่มขึ้น เนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นอาจจะไม่เหมือนกับสภาวการณ์การขับขี่ในสภาพถนนปกติ และยิ่งตอนที่มีฝนตกหนักจะมองแทบไม่เห็นท้องถนน และสิ่งแวดล้อมรอบด้านเลย ดังนั้น จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน สิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนและช่วยเหลือผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดี คือ ที่ปัดน้ำฝน (ก้านปัดน้ำฝน) และใบยางปัดน้ำฝน ต้องปรับเปลี่ยนหรือตรวจเช็คสภาพการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ และถ้าเกิดว่าไม่สามารถใช้งานได้ หรือใช้แล้วไม่ช่วยให้เห็นทัศนวิสัยบนท้องถนนขณะฝนตกได้เป็นอย่างดี ต้องรีบปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขโดยเร็วและด่วนที่สุด รวมถึงหมั่นเติมน้ำใส่ที่ถังพักน้ำสำหรับฉีดกระจก หรือจะเรียกเป็นถังพักน้ำล้างกระจกอย่างสม่ำเสมอ เพราะจะช่วยขจัดคราบสกปรกบนบานกระจกได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมองเห็นทัศนวิสัยบนท้องถนนได้ดีขึ้น

นอกจากเรื่องที่ปัดน้ำฝน และใบปัดน้ำฝนแล้ว ยาง ดอกยาง ลมยาง และสภาพยางรถยนต์นั้นมีส่วนสำคัญเช่นกัน เพราะช่วยในเรื่องการช่วยยึดเกาะถนน และรับน้ำหนัก โดยพยายามตรวจเช็คลมยาง หมั่นเปลี่ยนยางเมื่อยางหมดสภาพการทำงาน และที่สำคัญ ลดความเร็วขณะขับขี่ และอย่าเร่งหรือขับขี่โดยใช้ความเร็วเหมือนกับการขับขี่ในช่วงสภาวการณ์ปกติ เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากถนนลื่น รวมถึงพยายามหลีกเลี่ยงการขับรถจี้ติดรถคันหน้า ควรเว้นช่องว่างระหว่างรถคันหน้าและรถของผู้ขับขี่ในระยะที่ห่างพอสมควร เพื่อช่วยลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และที่สำคัญ ควรเปิดไฟหน้ารถเพื่อช่วยในการขับขี่อีกแรงในขณะที่ฝนตก

ที่สำคัญ ผู้ขับขี่ยังต้องหมั่นตรวจเช็คระบบเบรค และดูปริมาณน้ำมันเบรคอย่างสม่ำเสมอ เพราะทุกอย่างล้วนทำงานสอดประสานกัน ยิ่งการขับขี่ในช่วงหน้าฝน หรือต้องขับรถลุยน้ำฝนเป็นประจำ ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นเท่าตัว เพราะระบบเบรคอาจจะทำงานได้ไม่เหมือนกับการใช้งานในสภาวการณ์ปกติ เนื่องจากอาจจะมีน้ำซึม หรือขังในบริเวณผ้าเบรคทำให้การทำงานได้ไม่เต็มร้อยในบางขณะ รวมถึงควรปิดแอร์ถ้าต้องมีการขับขี่ลุยน้ำ หรือมีน้ำขังในปริมาณที่สูงบนท้องถนน

ทั้งนี้ ผู้ขับขี่เองต้องอยู่ในสภาวะพร้อมอยู่เสมอ โดยมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอ หรือหลีกเลี่ยงการขับขี่ด้วยตัวเองถ้าสภาพร่างกายไม่พร้อม ป่วย หรือไม่เต็มร้อย เพราะในช่วงหน้าฝนเป็นเรื่องที่ผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้น และที่สำคัญ พยายามลดความเร็ว และไม่ขับเร็ว หรือเร่งแซงในจุดอับ จุดที่มองไม่เห็น หรือเห็นไม่ถนัด ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยให้ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และเพื่อนร่วมถนนต่างเดินทางไปถึงจุดมุ่งหมายอย่างปลอดภัย อีกทั้งพยายามอย่าเครียดเนื่องจากการจราจรอาจจะติดขัดมากกว่าช่วงขับขี่ปกติ และควรผ่อนคลาย รวมถึงเปิดเพลงฟังเพื่อช่วยลดความตรึงเครียดระหว่างขับขี่ในช่วงเวลาดังกล่าว

สรุปแล้วการขับขี่ในช่วงหน้าฝนอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ การขับขี่โดยปกติหรือช่วงหน้าฝนก็ไม่ควรประมาท และต้องใส่ใจและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องหมั่นตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ และระบบการทำงานของรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามกำหนดระยะเวลา หมั่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย รวมถึงตรวจเช็คปริมาณน้ำมันเบรค น้ำมันพาวเวอร์ น้ำมันเครื่อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ หรือตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม

นอกจากนั้นแล้ว ยังต้องหมั่นตรวจเช็คการทำงานของระบบหม้อน้ำ เติมน้ำในหม้อน้ำให้ได้สัดส่วนตามที่คู่มือกำหนด หมั่นตรวจเช็คสภาพการทำงานของแบตเตอรี่ และเปลี่ยนเมื่อถึงกำหนดระยะเวลา ที่สำคัญ ตรวจเช็คลมยาง และติดเครื่องสูบลมยางขนาดพกพาอัตโนมัติ และสเปรย์อุดหรือปะยางรั่วไว้ที่รถ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินยังพอจะช่วยเหลือผู้ขับขี่ และช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเคลื่อน หรือขับรถออกไปหาร้านปะยาง หรือเปลี่ยนยางเพื่อตรวจเช็คสภาพการทำงานต่อไป